VUOKRAAMME TILOJAMME

Hirvenmetsästyssäännöt

HIRVENMETSÄSTYKSEN SÄÄNNÖT

Hirviperhe

Hyväksytty  talvikokouksessa 25.helmikuuta 2023

MÄKIJÄRVEN METSÄMIEHET 

HIRVISÄÄNNÖT 

YLEISET PERIAATTEET 

Metsästyksen johtaja ja varajohtajat valitaan seuran talvikokouksessa. Metsästyksen aloittamisajankohdasta päätetään ennen jahtikautta pidettävässä hirvipalaverissa, metsästyksenjohtaja ilmoittaa palaverin ajankohdan.  

Pääperiaatteena on jokaisen metsästykseen osallistujan henkilökohtainen vastuu, oma osaaminen ja toiminta sekä sovittujen ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen. 

Hirviseurueen jäseneksi hyväksytään seuran jäsen, joka on maksanut kyseessä olevan vuoden seuran jäsenmaksun ja hirvimaksun eräpäivään mennessä.


Jos jäsen ei itse voi osallistua metsästykseen, hänet voi korvata seurueen ulkopuolinen varahenkilö.  Hyväksyttyjä poissaoloja ilman varamiestä kuitenkin voi olla:  

-seuran edustaminen ulkopuolisessa tilaisuudessa, tuomaritehtävät, koirakokeet (ilmoitus metsästyksenjohtajalle)

- lähiomaisen merkkipäivät, juhlat tai hautajaiset (ilmoitus metsästyksenjohtajalle)

- sairastuminen (ilmoitus metsästyksenjohtajalle)

- ansiotyövelvoite (ilmoitus metsästyksenjohtajalle)

- epäselvissä tapauksissa metsästyksenjohtaja päättää asiasta. 

Jahtipäiviä ovat lauantai ja sunnuntai.
Jahtiviikko alkaa maanantaina ja loppuu sunnuntaina.
Täyteen lihaosuuteen oikeuttaa lauantaina ja sunnuntaina tapahtunut metsästys. 


Viikolla tapahtuvasta metsästyksestä päättävät metsästyksenjohtaja ja varajohtajat erikseen.
Viikolla suoritettu metsästys on vapaaehtoista, ei korvaa viikonlopun metsästyspäiviä.

Hirviseurueen jäsenet voivat tuoda metsästysvieraita sopimalla etukäteen asiasta metsästyksenjohtajan kanssa. Vieras ei ole oikeutettu lihanjakoon eikä ampujalle kuuluviin taljaan, sarviin ja saaliseläimen päähän. Muutoin vieraan käyttöä koskevat samat maksut ja säännöt mitä seuran yleisessä kokouksessa on sovittu. 

Jokainen hirviseurueeseen ampujaksi ilmoittautunut on velvollinen ilmoittamaan metsästyksenjohtajalle metsästäjänumeronsa ja ampumakokeen hyväksytyn suorittamispäivän ennen metsästystä.
Aseluvan voimassaolosta ja asetuksen mukaisista metsästyspatruunoista vastaa metsästäjä.
Asetuksen mukainen oranssi vaatetus koskee kaikkia hirvenmetsästykseen osallistujia.

Metsästyksenjohtaja voi kieltää jäsenen metsästyksen, mikäli tämä rikkoo metsästyslakia tai asetusta, aiheuttaa vaaraa muille tai ei noudata annettuja ohjeita.  
Mahdollisista rangaistuksista / seuraamuksista rikkomustapauksissa päättää metsästyksenjohtaja ja varajohtajat.

METSÄSTYS 

Ensimmäisen jahtipäivän aluksi metsästyksenjohtaja ja varajohtajat tarkastavat ampujiksi ilmoittautuneiden voimassa olevat riistanhoitomaksut ja ampumakokeiden suoritukset. Koskee seuran jäseniä ja vieraita.
Lain edellyttämät suoritukset tulee tarkistaa jokaiselta ampujaksi tulevalta henkilöltä siinäkin tapauksessa, kun hän tulee mukaan jahtiin myöhemmin jahtikauden aikana.

Jahtipäivän alussa metsästyksenjohtaja tai varajohtaja antaa ohjeet metsästyksen kulusta, kaadettavista eläimistä ja varmistuu, että jokainen jahtiin osallistuva on käsittänyt ohjeet oikein.
 
Myöhästyneenä saapuva on velvollinen ilmoittautumaan metsästyksenjohtajalle.
Kesken jahtia saa poistua vain metsästyksenjohtajan luvalla.
Metsästyksenjohtaja tai hänen apulaisensa osoittaa jokaiselle ampujalle passipaikan, sallitut ampumasuunnat sekä antaa mahdolliset erikoisohjeet.
Jahdin päättyessä varmistetaan, että ketään ei ole jäänyt metsään.  

Passipaikalta ei saa poistua ilman lupaa.
Aseen saa ladata vasta passipaikalla. Passista poistuessa ase tulee olla lataamaton.

Ampujan on ennen hirven ampumista varmistuttava, että turvallisuusseikat ovat kunnossa ja että kyseessä on sellainen hirvi, jonka ampumisen kaatolupa sallii ja mistä on sovittu.  

Jos hirvi kaatuu näköetäisyydelle, ilmoitetaan kaadosta naapuripasseissa olijoille ja puhelimella metsästyksenjohtajalle.

Haavoittunutta hirveä ei saa yksin lähteä seuraamaan (maksimi seuranta n. 200m).
Ilmoitus välittömästi metsästyksenjohtajalle, hän määrää jatkotoimenpiteet.  

Jos useampi metsästäjä ampuu samaa hirveä, kaatajan määrittävät metsästyksenjohtajat.  

Kaikille hirvijahtiin ilmoitetuille koirille annetaan mahdollisuus osallistua metsästykseen niin kauan kuin lupia on käytettävissä.
Metsästyksenjohtaja suorittaa koirien vuorolistan arvonnan ennen jahtikauden alkua ja ilmoittaa sen ennen ensimmäistä jahtia hirvestykseen osallistujille (koirien omistajat ja jäsenet).

Jahtipäivän koirakohtaiset, ennalta määritellyt, maastot arvotaan jahtiaamuna ennen jahtia.
Koirien kiertävästä vuorojärjestyksestä metsästyksenjohtaja pitää listaa.

SAALIIN KÄSITTELY 

Kaikki seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan saaliin käsittelyyn ja hankkimaan riittävän valmiuden ja osaamisen sen suorittamiseen. Jahtipäivä päättyy, kun saadut hirvet on nyljetty ja käsittelytilat puhdistettu. 

Sisä- ja ulkofileet jaetaan erillisen listan mukaan siten, että jokainen seurueen jäsen vuorollaan saa fileen.
Aikuisen hirven fileet jaetaan kahteen osaan, vasan fileet säilytetään kokonaisina. 
Sisäelimet jaetaan seurueen jäsenille listan mukaan (jäsen ilmoittanut ennakkoon mitä sisäelimiä haluaa) jahtipäivän päätteeksi.
Paloitteluun osallistuvat kaikki seurueen jäsenet tarpeen mukaan.
Paloittelun jälkituotteet (koirien jauheliha) ja luut jaetaan seurueen hirvikoirien kesken tasan.

Uusimmat kommentit

08.09 | 09:38

Aki Happosen sähköpostia pyytäsin

08.10 | 06:09

Löytynyt kultainen kivisormus Mäkimajalta. Tuntomerkkejä va...

21.09 | 18:51

Mäkijärvi ei ole koemaastona Enonsalon Erän HIRV-kokeissa 23.9.2020

26.09 | 17:19

Täytyi vielä palata näille sivuille. Hieno tunnelma välittyy täältä. Vapauttavaa.