YHDISTYKSEN PERUSTIETOJA

YLEISTÄ

Mäkijärven metsämiehet ry on vuonna 1961 perustettu metsästysseura. Jäsenmäärämme on jo usean vuoden ajan pysytellyt noin 60 jäsenessä.

19.8.2023 jäsenmäärä  oli  57 jäsentä.

Seuran tarkoituksena on harjoittaa vuokraamillaan runsaan 4000 hehtaarin mailla järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua. Seura on Pohjois-Savon kennelpiiri ry:n jäsen ja noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.

Seuran toimintaa johtaa, sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa ja seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Metsästysseuran toiminnan onnistumiseksi metsästysseuran tehtäviä on jaettu jäsenten kesken valitsemalla talvikokouksessa 5 jaostoa; ampuma- ja kilpailujaosto, hirvijaosto, kenneljaosto, pr- ja majajaosto, riistanhoitojaosto. 

SEURAN TOIMIHENKILÖT

Koronavuoden kokous

Puheenjohtaja

Aimo Forsman p.+358 40 5652436, e-mail  aimfor@gmail.com

Sihteeri 

Kari Andersin 

p. +35845 2700767

e-mail fikand@gmail.com

Rahastonhoitaja

Esko Ojala       p. 040 5664183 e-mail eskoojala11@gmail.com

Johtokunta

Aimo Forsman (pj)  aimfor@gmail.com

Markku Juutilainen (vpj) +358400275033 markku.juutilainen@gmail.com

Juha Holopainen +358400804436 juhaholopainen3@gmail.com

Markku Lehtoviita +358405009333  markku.lehtoviita@dnainternet.net

Anna Ruotsalainen +358456782297  annaruotsalainen70@gmail.com

Jaostojen puheenjohtajat

Hirvijaosto; Markku Lehtoviita   

Ampuma- ja kilpailujaosto;  Kari Andersin

Kenneljaosto; Juha Holopainen  

Taina Tirkkonen       +358408283121  tirkkonen.taina@gmail.com

Pr- ja majajaosto; Taina Tirkkonen  

Riistanhoitojaosto: Markku Juutilainen